Wat is een CBCT-scan?

Een CBCT-scan is een driedimensionale scan van een bepaald geselecteerd gebied. Intra-orale en panoramische röntgenopnamen geven tweedimensionale informatie, waardoor bijvoorbeeld de grootte van een afwijking of ligging van bepaalde structuren niet altijd duidelijk kan worden geïnterpreteerd.

De dosis straling voor een patiënt bij het maken van een CBCT-opname is ongeveer een factor 10 lager dan die voor een medische CT-opname, maar hoger dan die van andere conventionele tandheelkundige röntgenopnamen. Vanwege de blootstelling aan straling worden CBCT-scans niet aanbevolen voor vrouwen die in verwachting zijn.

Wanneer wordt een CBCT-scan gemaakt?

Voor een CBCT-opname ter ondersteuning van de diagnostiek gelden dezelfde regels als voor iedere andere diagnostische toepassing van straling. De afweging tot het maken van de CBCT opname moet de vraag inhouden of de informatie die met de scan verkregen wordt, van invloed zal zijn op de beslissing tot en uitvoering van de behandeling. Een CBCT-opname is enkel gewenst als de gewenste informatie niet kan worden verkregen met een conventionele opname, die met een lagere dosis gepaard gaat. Voor afwijkingen in de weke delen is de CBCT-scan niet de meest aangewezen procedure, dan is verwijzing voor een medische CT of MRI-scan gewenst.

Een voorbeeld van verschillende indicatiegebieden/situaties kunnen zijn:

 • Afwijkingen van het kaakbot
 • Gecompliceerde endodontische behandelingen (gecompliceerde wortelvorm)
 • Geïmpacteerde gebitselementen
 • Trauma van het gebit, aangezicht
 • Doorbraakstoornissen
 • Implantologie, resorptie van de processus alveolaris of uitgezakte sinus
 • Extracties van de verstandskies en een mogelijk nauwe relatie met de canalis mandibularis

Hoeveel kost een CBCT-scan?

De kosten voor het maken van een CBCT-scan bij de tandarts wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, dan kunnen de gemaakte kosten mogelijk (gedeeltelijk) vergoed worden. Advies is om dit vooraf na te gaan bij uw verzekering. Het gaat om de tandheelkundige code X25.

CBCT-scan bij Tandartsenpraktijk Vermeulen

Een tandarts of tandheelkundig specialist mag als de opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met de Conebeam CT met goed gevolg is afgerond en met inachtneming van de eisen van deze specifieke toepassing een CBCT-scan bij u maken. Bij Tandartsenpraktijk Vermeulen zijn twee tandartsen werkzaam (Rogier en Denise) die de CBCT-scan bij u zouden kunnen vervaardigen.

Bron foto: Wikipedia

 • Mondzorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  30 november 2023

 • Thuis uw tanden bleken

  12 oktober 2023

 • Invloed van mondgezondheid op gehele gezondheid

  08 september 2023