Tandartstarieven voor 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in samenspraak met de beroepsverenigingen de tarieven vastgesteld voor 2022. Klik op onderstaande knoppen voor een overzicht van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Prijslijst techniekwerk 2022

Overzicht NZa tarieven

Netpoint Factoring

Vanaf januari 2020 heeft Tandartsenpraktijk Vermeulen het verzenden en innen van uw declaraties uitbesteed aan Netpoint Factoring B.V.. Netpoint is al ruim 10 jaar gespecialiseerd in de facturatie voor meerdere zorgverleners binnen de mondzorg. Zij doen hun uiterste best om te zorgen voor een correcte, transparante en eenvoudige afhandeling van uw declaraties en besteden daarbij veel aandacht voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Om deze te borgen is Netpoint Factoring NEN7510 en ISO9001 gecertificeerd en voldoen zij aan alle normen en eisen binnen de Nederlandse (Wbp) en Europese (AVG) privacywetgeving.

Op verzoek van Tandartsenpraktijk Vermeulen dient Netpoint Factoring uw declaratie eerst in bij uw zorgverzekeraar. In het geval dat uw zorgverzekeraar niet de gehele declaratie vergoedt zult u een (rest)declaratie ontvangen. Wordt de declaratie geheel vergoedt door uw zorgverzekeraar dan zult u vanuit Netpoint Factoring geen declaratie ontvangen. Uiteraard kunt u de declaraties wel terugzien in uw persoonlijke omgeving in uwdeclaraties.nl.

Tandartenpraktijk Vermeulen geeft bij Netpoint Factoring aan of uw declaraties per e-mail of per post naar u toegestuurd moeten worden. Zij ontvangen uw gegevens hiervoor vanuit Tandartsenpraktijk Vermeulen. Omdat u zelf verantwoordelijk bent voor de juistheid van uw gegevens adviseren wij u deze te controleren.

Declaratie per e-mail

Omdat uw declaratie medische gegevens bevat mag deze niet als bijlage met een e-mail worden toegestuurd. U ontvangt vanuit Netpoint een betaalverzoek per e-mail. In dit verzoek staat o.a. de naam van de patiënt, praktijknaam, declaratienummer en te betalen bedrag vermeld. Via een iDeal link kunt u ervoor kiezen de declaratie direct te voldoen. Via uw persoonlijke omgeving in uwdeclaraties.nl kunt u de declaratie downloaden, een vraag stellen of de declaratie betalen. Let op dat de e-mail niet in uw spam terecht komt, ervoor zorgen dat uw e-mail Netpoint als afzender herkent kan daarin helpen.

Declaratie per post

Indien de declaratie per post toegestuurd wordt ontvangt u deze per post van Netpoint. U kunt dan nog altijd inloggen via uwdeclaraties.nl om de declaratie te downloaden, een vraag stellen of de declaratie betalen.

Handleiding uwdeclaraties.nl

Heeft u problemen met het inloggen op uwdeclaraties.nl? Klik dan op de onderstaande knop voor de handleiding.

Naar de handleiding

Verzekering

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract. Dit houdt voor u als patiënt in, dat wij voor u de kosten voor de behandeling bij de zorgverzekeraar declareren. Afhankelijk van het pakket dat u als patiënt heeft gekozen, krijgt u van uw zorgverzekeraar een rekening voor de eigen bijdrage. Zo krijgt u dus voor handelingen uit de basisverzekering geen rekening. U kunt ook contant betalen of pinnen en de rekening zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.

  • Hoe vaak moet ik mijn tandenborstel vervangen?

    26 juni 2024

  • Snus: het betere roken?

    23 mei 2024

  • Is elektrisch tandenpoetsen beter?

    25 april 2024