Maatregelen vanwege COVID-19

Sinds woensdag 22 april 2020 leveren wij weer reguliere mondzorg. Aanvullend op de bestaande hygiëne en infectiepreventie richtlijnen hanteren wij extra maatregelen in verband met het Coronavirus (COVID-19), zodat uw bezoek aan onze praktijk zo veilig mogelijk is.

Coronamaatregelen

Om uw bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen vragen wij u:

 • Uw tanden thuis te poetsen.
 • Zoveel mogelijk alleen naar de praktijk te komen.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
 • Uw handen bij binnenkomst te desinfecteren. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • Alvorens uw behandeling vragen wij u uw mond te spoelen gedurende 1 minuut.
 • Na de behandeling de praktijk zo spoedig te verlaten. Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
 • Wilt u er rekening mee houden dat de toiletten niet gebruikt mogen worden.
 • Voorafgaand aan uw afspraak bellen wij u om een aantal vragen met u door te nemen. In dit telefoongesprek beoordelen wij samen met u (n.a.v. aantal gezondheidsvragen) of uw afspraak door kan gaan, zodat wij u de juiste zorg kunnen bieden.

Belangrijk als u een afspraak heeft: als er iets wijzigt in uw gezondheid en u daarmee op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

Gezondheidsvragen

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
 • Bedankt voor uw begrip en medewerking!
 • Van eigen tanden naar een kunstgebit

  30 december 2021

 • Gaatjes in het melkgebit

  16 december 2021

 • “Mijn kind heeft gele kiezen… hoe komt dat?”

  02 december 2021